Обяви за работа от МИЛЕДА ОПТИКАЛ ООД

23.08.2021 г.

 

МИЛЕДА ОПТИКАЛ ООД

търси да назначи в град Монтана

 

Физик оптика

 

1. Изисквания за длъжността:

• образователно-квалификационна степен: магистър по физика – оптометрия;

• опит на подобна позиция минимум 2 години;

• да е извършвал научноизследователска дейност и да има публикувани трудове и публикации;

• часова заетост: половин работен ден 4 часа с трудов договор.

 

2. Основни задължения:

• извършване на прегледи с авторефрактокератометър за определяне състоянието на зрението;

• определяне на средствата и начините за корекция при понижена зрителна острота;

• даване на съвети и напътствия по въпроси на профилактиката и защитата на очите;

• извършване на научноизследователска работа, изследване на нови материали, уреди и приспособления за диагностика на предна очна повърхност и корекция на зрението;

• организация на специализирани и профилактични оптометрични прегледи, както и обработка и обобщаване на резултатите от тях.

 

3. Необходими документи за кандидатстване:

• автобиография;

• мотивационно писмо;

• копие от диплома за завършено образование;

• други документи, удостоверяващи квалификационни умения.

 

4. Подаване на документите:

• по e-mail: mileda2018@gmail.com

 

5. Лице за контакти:

• Едита Цветков – управител, телефон за контакти: 0887 467 542

 

Инженер, оптика

 

1. Изисквания за длъжността:

• образователно-квалификационна степен: магистър, по физика – оптометрия;

• опит на подобна позиция минимум 2 години;

• опит в оптическия бранш;

• часова заетост: пълен работен ден 8 часа с трудов договор.

 

2. Основни задължения:

• работа със специализирано оборудване и периферни устройства – 3D принтер;

• работа със специализиран софтуер за дизайн на очила;

• участие в изготвяне на технически решения;

• отстраняване на технически проблеми;

• разработване на технологиите за изработка на продуктите;

• подпомагане на техническата дейност.

 

3. Необходими документи за кандидатстване:

• автобиография;

• мотивационно писмо;

• копие от диплома за завършено образование;

• други документи, удостоверяващи квалификационни умения.

 

4. Подаване на документите:

• по e-mail: mileda2018@gmail.com

 

5. Лице за контакти:

• Едита Цветков – управител, телефон за контакти: 0887 467 542


Техник оптика

 

1. Изисквания за длъжността:

• минимално образователно-квалификационно ниво: средно техническо или висше образование;

• професионален опит като инженер минимум 2 години;

• часова заетост: половин работен ден 4 часа с трудов договор;

• да е лице с трайни увреждания, което следва да се удостовери с протокол от ТЕЛК.

 

2. Основни задължения:

• участие в изготвяне на технически решения;

• отстраняване на технически проблеми;

• участие в разработване на технологиите за изработка на продуктите;

• подпомагане на техническата дейност;

• техническа поддръжка на оборудване.

 

3. Необходими документи за кандидатстване:

• автобиография;

• мотивационно писмо;

• копие от диплома за завършено образование;

• други документи, удостоверяващи квалификационни умения.

 

4. Подаване на документите:

• по e-mail: mileda2018@gmail.com

 

5. Лице за контакти:

• Едита Цветков – управител, телефон за контакти: 0887 467 542