Продукти
Еднодневни лещи Двуседмични лещи Едномесечни лещи Тримесечни лещи Шестмесечни лещи Едногодишни лещи Мултифокални лещи Цветни лещи Торични лещи Аксесоари Разтвори Слънчеви очила Други
Производители
Abbott ADORE Alcon AVIZOR Bausch and Lomb Cantor Nissel Ciba Vision Cooper Vision DESIO Johnson & Johnson KWIAT Markennovy MARSHAL Sauflon Ultravision Zeiss Abbott ADORE Cantor Nissel Ciba Vision Johnson &  Johnson KWIAT Sauflon Ultravision Zeiss

Обяви за работа от МИЛЕДА ОПТИКАЛ ООД

23.08.2021 г.

 

МИЛЕДА ОПТИКАЛ ООД

търси да назначи в град Монтана

 

Физик оптика

 

1. Изисквания за длъжността:

• образователно-квалификационна степен: магистър по физика – оптометрия;

• опит на подобна позиция минимум 2 години;

• да е извършвал научноизследователска дейност и да има публикувани трудове и публикации;

• часова заетост: половин работен ден 4 часа с трудов договор.

 

2. Основни задължения:

• извършване на прегледи с авторефрактокератометър за определяне състоянието на зрението;

• определяне на средствата и начините за корекция при понижена зрителна острота;

• даване на съвети и напътствия по въпроси на профилактиката и защитата на очите;

• извършване на научноизследователска работа, изследване на нови материали, уреди и приспособления за диагностика на предна очна повърхност и корекция на зрението;

• организация на специализирани и профилактични оптометрични прегледи, както и обработка и обобщаване на резултатите от тях.

 

3. Необходими документи за кандидатстване:

• автобиография;

• мотивационно писмо;

• копие от диплома за завършено образование;

• други документи, удостоверяващи квалификационни умения.

 

4. Подаване на документите:

• по e-mail: mileda2018@gmail.com

 

5. Лице за контакти:

• Едита Цветков – управител, телефон за контакти: 0887 467 542

 

Инженер, оптика

 

1. Изисквания за длъжността:

• образователно-квалификационна степен: магистър, по физика – оптометрия;

• опит на подобна позиция минимум 2 години;

• опит в оптическия бранш;

• часова заетост: пълен работен ден 8 часа с трудов договор.

 

2. Основни задължения:

• работа със специализирано оборудване и периферни устройства – 3D принтер;

• работа със специализиран софтуер за дизайн на очила;

• участие в изготвяне на технически решения;

• отстраняване на технически проблеми;

• разработване на технологиите за изработка на продуктите;

• подпомагане на техническата дейност.

 

3. Необходими документи за кандидатстване:

• автобиография;

• мотивационно писмо;

• копие от диплома за завършено образование;

• други документи, удостоверяващи квалификационни умения.

 

4. Подаване на документите:

• по e-mail: mileda2018@gmail.com

 

5. Лице за контакти:

• Едита Цветков – управител, телефон за контакти: 0887 467 542


Техник оптика

 

1. Изисквания за длъжността:

• минимално образователно-квалификационно ниво: средно техническо или висше образование;

• професионален опит като инженер минимум 2 години;

• часова заетост: половин работен ден 4 часа с трудов договор;

• да е лице с трайни увреждания, което следва да се удостовери с протокол от ТЕЛК.

 

2. Основни задължения:

• участие в изготвяне на технически решения;

• отстраняване на технически проблеми;

• участие в разработване на технологиите за изработка на продуктите;

• подпомагане на техническата дейност;

• техническа поддръжка на оборудване.

 

3. Необходими документи за кандидатстване:

• автобиография;

• мотивационно писмо;

• копие от диплома за завършено образование;

• други документи, удостоверяващи квалификационни умения.

 

4. Подаване на документите:

• по e-mail: mileda2018@gmail.com

 

5. Лице за контакти:

• Едита Цветков – управител, телефон за контакти: 0887 467 542Най-продаван продукт
Softlens Daily Disposable 30 бр.  Softlens Daily Disposable 30 бр.
виж още »
OPTI-FREE EXPRESS OPTI-FREE EXPRESS
виж още »
AVIZOR Bausch and Lomb Cooper Vision Markennovy MARSHAL
©2009 Lens-online. Всички права запазени.